کرونا مغازه‌های فروش ماری‌جوانا سانفرانسیسکو را تعطیل نکرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

جالب است که بدانید در این شهر از ایالت کالیفرنیای آمریکا فروشگاه‌های ماری‌جوانا هم جزو مشاغل ضروری به شمار آمد، البته نه از همان ابتدای کار.