ملک سلمان: پادشاهی سعودی به تدابیر مقابله با کرونا ادامه می‌دهد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی پنج‌شنبه 19 مارس 2020 تاکید کرد که پادشاهی عربی سعودی به اتخاد