فرانسه در وضعیت 'جنگی' علیه کرونا/ استقرار ۱۰۰ هزار نیروی پلیس

Redirecting to full article in 0 second(s)...
وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که این کشور ۱۰۰ هزار نیروی پلیس را به منظور اجرای تدابیر مبارزه با شیوع کروناویروس مستقر خواهد کرد.