فرمانده ناجا: قرنطینه‌کردن شهرها در دستور کار نیروی انتظامی نیست

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سردار حسین اشتری در بیاناتی روز یک‌شنبه 15 مارس 2020 اظهار کرد که ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ