گفتگوی اردوغان، ماکرون و مرکل به دلیل ویروس کرونا از طریق ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی