رای کنگره آمریکا به محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ در مورد ایران | DW | 12.03.2020

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مجلس نمایندگان آمریکا خواستار محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهوری در مورد عملیات نظامی علیه ایران شد. مجلس سنا نیز به طرح محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رای مثبت داده بود. ترامپ می‌تواند این تصمیم کنگره آمریکا را وتو کند.