اولین حمله هوایی امریکا علیه طالبان پس از امضای توافقنامه صلح

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان چهارشنبه 4 مارس اعلام کردند، یک حمله هوایی علیه طالبان را در