مرگ سه عضو سپاه پاسداران در قم، تهران و ساری؛ کرونا متهم اول

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دو سردار بازنشسته و یک سرهنگ سپاه پاسداران در شهر‌های ساری، تهران و قم در سه روز گذشته جان خود را از دست دادند.