کرونا تأثیری بر تولید نفت ایران نداشت/ بازار نفت با مازاد عرضه روبرو است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر نفت با اعلام مازاد عرضه در بازار نفت گفت: روسیه تا آخرین لحظه در مقابل کاهش تولید مقاومت می‌کند.