بازداشت فرد مرتکب به اقدام غیرمتعارف در حرم حضرت معصومه (س)

Redirecting to full article in 5 second(s)...

فرد مرتکب اقدام غیرمتعارف در حرم حضرت معصومه (س) دستگیر شد.