اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز سه‌شنبه شبکه آموزش

Redirecting to full article in 0 second(s)...

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روزسه شنبه ۱۳ اسفندماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد.