هشدار نظامیان ایران به ترکیه: در نبرد ادلب خویشتن‌داری می‌کنیم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

«به ملت ترکیه تاکید می‌کنیم فرزندانشان یک ماه است که در تیررس ما قرار دارند و ما می‌توانستیم انتقام بگیریم.»