آمریکا: تمایلی برای اعزام سرباز به مرز ترکیه-سوریه را نداریم

Redirecting to full article in 5 second(s)...