دیدار ایرج مسجدی با وزیر بهداشت عراق در رابطه با کرونا

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سفیر کشورمان در عراق با وزیر بهداشت این کشور دیدار کرد و دو طرف راه‌های مقابله با انتشار ویروس کرونا را بررسی کردند.