اینفوگرافی| نقشه گسترش ویروس کرونا تا 4 اسفند 98

Redirecting to full article in 0 second(s)...

آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، مناطقی هستند که کرونا هنوز به آنجا سرایت نکرده است.