انتخابات مجلس یازدهم و رکورد 'کمترین میزان مشارکت' | DW | 23.02.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

انتخابات مجلس یازدهم رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به نام خود ثبت کرد. برخی تحلیلگران دو جناح اصلی حکومت را بازندگان اصلی می‌دانند. با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی از 'درخشش مطلوب' سخن می‌گوید.