جشنواره سی‌‌و‌پنجم موسیقی فجر، بی‌رمق و کم‌نام‌و‌نشان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سی‌و‌پنجمین جشنواره موسیقی فجر از همان ابتدا درگیر حاشیه شد.