سعودی از ورود کسانی که در دو هفته گذشته در ایران بودند جلوگیری می‌کند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد در چارچوب اقداماتش برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، همه افراد مقیم