انتخابات و کرونا؛ «زدن انگشت در استامپ اختیاری است»

Redirecting to full article in 0 second(s)...

«استفاده از استامپ اختیاری است. به شهروندان توصیه می‌کنم به علت شیوع کرونا ویروس از استامپ استفاده نکنند.»