آغاز جنگ ارتش اوگاندا با ملخ‌های مهاجم

Redirecting to full article in 0 second(s)...

اوگاندا به عنوان مقصد تازه حمله ملخ‌ها که چندی است شرق آفریقا را با بحران تازه غذایی مواجه کرده، قرار گرفت.