کشمکش سیاسی در افغانستان؛ پشتیبانی دوستم از عبدالله | DW | 19.02.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

با اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان، ژنرال دوستم از عبدالله عبدالله حمایت کرد و هواداران خود را به اعتراضات خیابانی فراخواند. عبدالله نتیجه منتشره را غیرقانونی و تقلبی دانسته و از تشکیل حکومت 'همه‌شمول' خبر داده است.