کشتی متروکه پس از یکسال سرگردانی در اقیانوس از ساحل ایرلند سر در آورد

Redirecting to full article in 0 second(s)...
کشتی باری آلتا در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ هنگامی که از یونان به سمت هائیتی می‌رفت به دلیل نقص فنی از حرکت باز ایستاد.