پزشکان‌چینی به درمان ویروس‌‌کرونا با پلاسمای خون شفایافتگان روی آوردند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یکی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت از استفاده از پلاسمای خون کسانی که پس از ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا دوران نقاهت خود را سپری می‌کنند به عنوان یک روش «بسیار معتبر» برای بررسی و آزمایش یاد کرد.