درخواست ۲۸ تن از وکلا از رئیس قوه قضاییه برای بازبینی پرونده دراویش گنابادی | DW | 16.02.2020

Redirecting to full article in 0 second(s)...

جمعی از وکلای دادگستری بیانیه‌ای در رابطه با دراویش زندانی در ایران منتشر کرده‌اند. امضاکنندگان 'آزادی درویشان در حبس و تبعید' را 'مناسب‌ترین راهکار برای دستگاه عدالت در راه ترمیم تلخی‌ها و ایجاد وحدت ملی' دانسته‌اند.