67 درصد از جامعه کارگری دچار فقر مطلق هستند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

«دستمزد کارگران باید به صورت شناور و بر اساس تورم شناور در کشور تعیین شود.» این بخشی از اظهارنظر حسن صادقی نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری است.