اردوغان عازم پاکستان شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...
رئیس جمهور ترکیه در راس هیئتی صبح امروز راهی پاکستان شد. - خبرگزاری آناتولی