درسی که ترامپ از استیضاح گرفت: دموکرات‌ها حقه‌باز هستند!

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت آنچه از استیضاح خود به دست دموکرات‌ها بدست آورده این بوده که آن‌ها حقه‌باز و بدجنس هستند!