تلویزیون چین دستیابی یک تیم پزشکی به داروئی موثر علیه کرونا را اعلام کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

تلویزیون مرکزی چین به نقل از یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه «ژجیانگ» چین، تاكيد دارد اين تيم به «دارویی