اتحادیه اروپا 'نمی‌خواهد اختلاف بر سر برجام را به سازمان ملل بکشاند'

Redirecting to full article in 5 second(s)...

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز سه شنبه در تهران گفته است که این بلوک محدوده زمانی برای رفع اختلافات بر سر توافق اتمی با ایران را تا آینده نامعلوم تمدید خواهد کرد تا سازوکار رفع اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل کشیده نشود.