نرخ بیکاری در کشورهای مختلف+ نرخ بیکاری در ایران

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سازمان ملل نرخ بیکاری ایران در سال قبل را ۱۲.۸ درصد اعلام کرد.