چرا پاکستان در تقابل میان آمریکا و ایران از هیچ طرف جانبداری نمی‌کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بخش انگلیسی صدای آمریکا – تحلیلگران می‌گویند ابتکار پاکستان برای میانجیگری و کاهش تنش بین ایالات متحده و ایران بیشتر به دلیل نگرانی‌هایش از مشاجره احتمالی داخلی ناشی از خصومت دو شریک دیرینه‌اش است.