طرفداران فوتبال 'سلامت خود را به خطر می‌اندازند'

Redirecting to full article in 0 second(s)...

تحقیقاتی که به تازگی منتشر شده حاکی از آن است که طرفداران فوتبال هنگام مشاهده بازی تیم مورد علاقه خود در معرض استرس شدید جسمی قرار می‌گیرند و خود را در معرض خطر حمله قلبی قرار می‌دهند. بیشترین خطر هنگام تماشای مسابقات مرحله نیمه نهایی متوجه طرفداران فوتبال است.