چرا ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به خارج نمی‌فرستد؟ شصت دقیقه ۱ بهمن

Redirecting to full article in 0 second(s)...
گفتگو با: مایک ویوین؛ خلبان پیشین و رئیس بخش پرواز در سازمان امنیت هوایی بریتانیا مایکل بورسوکیو، سخنگوی سابق سازمان امنیت و همکاری اروپا آتش زدن پرچم چه دست...