در سراسر کشور به جز تهران فقط 21 نامزد برای اصلاح‌طلبان باقی مانده است

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مبلغ با اشاره به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در کل کشور گفت: در سراسر کشور به جز تهران فقط 21 نامزد برای اصلاح‌طلبان باقی مانده و در تهران هم عده محدودی که شمارشان به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد تایید شده‌اند.