سازمان ملل حق پناهندگی به دلایل اقلیمی را به‌رسمیت شناخت | DW | 21.01.2020

Redirecting to full article in 0 second(s)...

کمیته حقوق بشر سازمان ملل حق پناهندگی به دلیل خطراتی که از تغییرات آب‌وهوایی حاصل می‌شوند را به رسمیت شناخت. بانی این مصوبه، شکایت یک شهروند جزیره کیریباس است.