سوفیا خوانگ: سه ماه بازداشت کنشگر چینی به دلیل 'ایجاد دردسر' | DW | 18.01.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک روزنامه‌نگار چینی که جنبش MeToo# را به چین آورد و زنان چینی را تشویق می‌کرد که سکوت خود را بشکنند، اواسط اکتبر گذشته بازداشت شد. حال مشخص شده که فعالیت او در دفاع از حقوق زنان دلیل بازداشت نبوده است.