جایزه جهانی دیگر برای کیهان کلهر

Redirecting to full article in 5 second(s)...

جایزه گلوبال فست سال ۲۰۲۰ در بخش هنرمند سال به کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سه تار و کمانچه رسید.