ویدیوی شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی؛ «روحانی خواستار صداقت با مردم شد»

Redirecting to full article in 5 second(s)...

روحانی: « مردم آقا، ولی نعمت و بزرگ ما هستند...نوکر برابر آقا باید متواضعانه و خاضعانه و دقیق و با صداقت حرف بزند و ما باید این کار را بکنیم.»