دادستان‌کل ایران: دولت هرچه سریعتر سفیر انگلیس را اخراج کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

محمدجعفر منتظری، دادستان‌کل ایران روز سه شنبه 14 ژانویه 2020 خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شد