اسامی ۱۰۰ جانباخته تعیین هویت شده هواپیمای اوکراینی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

تعداد پیکرهای شناسایی شده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی به ۱۰۰ تن رسید.