سازمان بازرسی علیه مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

تهران- ایرنا- سازمان بازرسی کل کشور علیه تعدادی از مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرد. پرونده این افراد در دست رسیدگی دادسراست.