کارشناس نظامی: اولویت حمله موشکی ایران تجهیزان نظامی بود نه افراد- اخبار بین الملل - اخبار تسنیم - Tasnim

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک کارشناس نظامی در حساب توئیتری خود نوشت حمله موشکی ایران خطای عمدی نبود بلکه خودداری ایران از کشتن سربازان آمریکایی بود.