رئیس‌جمهور خطاب به آمریکا: پایتان از منطقه قطع خواهد شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت خطاب به آمریکا تصریح کرد: دست سلیمانی را از بدن قطع کردید پایتان از منطقه قطع خواهد شد.