گروه‌های تحت حمایت ایران در سوریه پایگاههای خود را تخلیه می‌کنند

Redirecting to full article in 5 second(s)...