مدارس شهر کرمان فردا تعطیل شدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مدارس نواحی یک و دو شهر کرمان فردا دوشنبه ۱۶ دی‌ماه ۹۸ تعطیل شدند.