علی واعظ: کشته شدن قاسم سلیمانی به تثبیت نظام کمک خواهد کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یکی از پرسش‌هایی که از زمان انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس ایران بسیار مطرح می‌شود، این است که در آینده چه پیش خواهد آمد؟ واکنش متقابل ایران چه خواهد بود و خطر رویارویی مستقیم تهران و واشنگتن تا چه اندازه جدی است؟