رادیو فرانسه: 4هواپیمای حامل جنگجویان سوری هوادار ترکیه در لیبی فرود آمد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رادیو فرانسه، روز چهارشنبه 1 ژانویه، از ورود تعداد زیادی «جنگجوی سوری» به لیبی با پروازهای ثبت نشده