سایه تحریم بر صنعت ایران؛ تولید خودرو ۵۰ درصد کاهش یافت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سایه ۳ساله تحریم بر صنعت ایران؛ افت ۵۰ درصدی ساخت خودرو و کاهش ۲۰ درصدی تولید دارو