ستاره‌های جدید ورزش در ۲۰۲۰ چه کسانی هستند؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

المپیک ورزش سال ۲۰۲۰جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بازی‌های توکیو اما تنها رویداد ورزشی ۱۲ ماه آینده نیست که فرصت قهرمان شدن را در اختیار ستاره‌های جدید قرار می‌دهد. این‌ مطلب به ورزشکارانی می‌پردازد که انتظار می‌رود در سال جدید میلادی نام‌شان چه در توکیو و چه در جاهای دیگر دنیا بیشتر بر سر زبان‌ها بیفتد.