نماینده تهران در واکنش به ضرب‌وشتم نرگس محمدی: فرد خشونت‌ورز ضعیف است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سلحشوری در واکنش به ضرب‌وشتم نرگس محمدی: کسی که خشونت میورزد ضعیف استساعاتی پس از انتشار تکذیبیه